Sự kỳ diệu đến từ những chiếc bánh xe

Một trong những sự kỳ diệu của chiếc xe, đã được một kỹ sư biến nó trở thành hiện thực.

Bình luận