TheGioiOto.com.vn cung cấp 1 số tiện ích sử dụng qua dịch vụ SMS. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng như hướng dẫn sau đây.
Nếu có gì chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại hoặc email.
Chức năng dịch vụ Cú pháp nhắn tin Giá/SMS Mô tả
Mua Tin up TGOT MA_KH UP
gửi đến 8758
15 000 đ/sms Mua số tin up để có thể đẩy tin đăng bất kỳ lên vị trí đầu trên danh sách tin đăng.
Ví dụ: Mã khách hàng của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
TGOT 123456 UP  gửi đến 8758
Mua tin đăng xe TGOT MA_KH DANG
gửi đến 8758
15 000 đ/sms Dùng để mua thêm 1 lượt tin đăng để có thể đăng tin trên hệ thống TGOT.
Ví dụ: Mã khách hàng của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
TGOT 123456 DTX  gửi đến 8758
Mua tiền ảo TGOT MA_KH PAY
gửi đến 8758
15 000 đ/sms

- Dùng để mua tiền ảo trên hệ thống TGOT
- Tiền ảo có thể chuyển thành tin đăng hoạch tin up.

Ví dụ: Mã tin của bạn là 123456 thì cú pháp nhắn tin:
TGOT 123456 PAY gửi đến 8785

Ghi chú:
- Ma_Tin : Mã của tin đăng bán xe oto.
MA_KH : Mã Khách hàng
Chú ý:
- Nếu bạn nhắn tin sai cú pháp hoặc gửi nhầm đầu số thì tài khoản điện thoại của bạn vẫn bị trừ tiền và TheGioiOto sẽ không chịu trách nhiệm vấn đề này!
- Ngoài ra các bạn nen Lưu ý một số Quy định chống spam tin nhắn (từ các nhà mạng) như sau:
1. Quy định của mạng Viettel (098,097,0168...)
Không được gửi quá 3 tin nhắn Up tin có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
Không được gửi quá 10 tin nhắn Up tin có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
Không được gửi quá 100 tin nhắn Up tin trong vòng 24 giờ.
Không được gửi quá 3 tin nhắn Đăng thêm tin mua bán oto/Gia hạn tin từ một số điện thoại trong thời gian 30 phút.
Không được gửi quá 10 tin nhắn Đăng thêm tin mua bán oto/Gia hạn từ một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.

2. Quy định của mạng VinaPhone (091,094,0123...)
Không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
Không được gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
Không được gửi quá 30 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
Không được gửi quá 300 tin nhắn trong vòng 24 giờ.

3. Quy định của mạng Mobifone (090,093,0122...)
Không được sử dụng các dịch vụ nhắn tin của TheGioiOto quá 150.000 đồng trong 1 ngày ( từ 0h00:00 đến 23h59:59). Lưu ý thêm : đối với các SIM khuyến mại trả trước đã được cộng tiền vào tài khoản, người dùng không thể sử dụng dịch vụ SMS của TheGioiOto do hạn chế từ phía Mobifone.