Siêu xe nổi loạn

Hàng loạt các siêu xe "gầm rú" trên một khu phố. Mọi người ùa ra xem và chúng như muốn "nổi loạn".

Bình luận