Ford Fiesta Fiesta 1.0 Sport+ 2016

589 nghìn
  • Loại xe:Xe mới
  • Điểm bán:Hồ Chí Minh
  • Hộp số:Tự Động