Làm Thế Nào Để Sửa Được Tin Mà Bạn Đã Đăng Lỗi Trong Hệ Thống ?

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Click vào Quản lý tài khoản

Bước 3: Click vào Quản lý tin đăng

Bước 4: Click vào Sửa tin bạn muốn sửa.