Avatar
Xin chào, Bạn chưa đăng nhập

Topic: Công an mặc thường phục có được bắn tốc độ

CÓ ĐƯỢC BẮT XE KHI KHÔNG MẶC TRANG PHỤC CÔNG AN KHÔNG?
Theo pháp luật hiện hành, quy định về việc cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát được mặc thường phục (hóa trang) tại Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 thông tư này thì các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang là:
“a) Bí mật sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;
b) Đấu tranh phòng, chống tội phạm; khi tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông phức tạp”
Như vậy, không phải bất kì trường hợp nào lực lượng cảnh sát giao thông cũng được phép “hóa trang”. Việc cảnh sát giao thông được mặc thường phục chỉ được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể và phải kết hợp với tuần tra, kiểm soát công khai. Tức là kết hợp với cảnh sát giao thông mặc sắc phục đúng theo quy định chứ không hoạt động độc lập, riêng rẽ.
Đồng thời, theo quy định tại thông tư này thì cảnh sát mặc thường phục để giám sát tình hình trật tự giao thông, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi địa bàn được phân công. Khi phát hiện hành vi vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ phận hóa trang và bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai trong một Tổ tuần tra, kiểm soát phải giữ một khoảng cách thích hợp để luôn có sự phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật và nghiêm cấm lạm dụng việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang trái quy định của pháp luật để sách nhiễu, phiền hà, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Như vậy, cảnh sát mặc thường phục không có thẩm quyền được dừng xe và xử lý vi phạm, mà chỉ có lực lượng cảnh sát công khai mới được dừng xe của bạn và xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.
Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn

Posted : 2 years 3 months ago top

1 Sản phẩm

trang