Avatar
Xin chào, Bạn chưa đăng nhập

Topic: Chạy xe tốc độ quá 4km/h có bị phạt không?

Đường hạn chế tốc độ tối đa 50 km/h nhưng tôi chạy 54 km/h thì có bị phạt lỗi chạy quá tốc độ hay không? (Duy Linh).
Theo tôi biết trong nghị định 171 về mức phạt khi vi phạm luật an toàn giao thông, chỉ có quy định cho xe chạy quá tốc độ từ 5 km/h trở lên, chứ không thấy nói gì đến xe chạy quá tốc độ từ 1-4 km/h. Vậy nếu tôi lái ô tô chạy quá khoảng này, thì có bị xử phạt không?

Posted : 2 years 3 months ago top

Nghị Định 171 ko có quy định phạt chạy quá tốc độ dưới 5 km/h, mà từ 5km/h trở lên . Vậy đương nhiên ko phạt hành chính

Posted : 2 years 3 months ago top

2 Sản phẩm

trang