Điều khoản hoạt động Salon

 

-          Để có 1 salon ô tô bạn cần phải có 1 tài khoản riêng.

Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký tại đây.

-          Bạn cần phải thực hiện đăng ký mở salon . Sau khi đăng ký chờ quản trị viên xác nhận thông tin và mở salon theo yêu cầu của bạn.

Bạn có thể đăng ký salon tại đây.

-          Để được quản trị viên duyệt salon, các thông tin khi đăng ký salon phải là thông tin chính xác.

-          Để mở được salon, bạn cần phải tuân thủ thoả thuận giữa 2 bên và thực hiện ký kết hợp đồng (Nội dung thoả thuận sẽ được ghi rõ trong hợp đồng).

-          Sau khi được duyệt salon , bạn cần phải nhập chính xác các thông tin về salon như tên, địa chỉ,…

-          Lưu ý:

·         Ảnh sản phẩm đăng lên salon nên là ảnh tự chụp các ô tô tại salon.

·         1 tài khoản chỉ có thể mở được duy nhất 1 salon

·         Khi mở salon, bạn sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ đội ngũ support hơn tài khoản thường